A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok I. ütem
2020-02-06 09:43:07
Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban I. ütem (TOP-5.2.1-16-KO1-2017-00001)

Esztergom Város Önkormányzata

 

 

Sajtóközlemény             

Pályázati támogatásból valósulnak meg integrációs programok az Esztergom-kertvárosi Sándor majorban – I. ütem

 

A kedvezményezett neve: Esztergom Város Önkormányzata

A projekt címe: Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban I. ütem

A projekt azonosító száma: TOP-5.2.1-16-KO1-2017-00001

A támogatás összege: 180 000 000 Ft

 

A projekt tervezett befejezése: 2022.08.30.

A támogatás mértéke: 100%

 

A Széchenyi 2020 program keretében 180 M Ft európai uniós, vissza nem térítendő támogatás felhasználásával valósulnak meg integrációs célú közösségfejlesztő komplex programok a Sándor majorban.

 

Esztergom Város Önkormányzata jelen pályázati projektjével az Esztergom-Kertváros városrészen található Sándor major (természetben Sátorkői út 4-6-8) szám alatt található 35 lakást tartalmazó szegregátum lakosainak nyújt rehabilitációs, társadalmi integrációs és helyi közösséget fejlesztő szociális, egészségügyi, családsegítő, a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési komplex programokat, életvezetési tanácsadást, folyamatos szociális jelenlétet.

A projekt akcióterületén a KSH 2001-es felmérése alapján 103 fő, 2015-ös számítások alapján 122 fő él. A projektben megvalósított tevékenységeknek köszönhetően az érintetteket felkészítik az életkörülményeink lehetséges megváltozásaira, pénzügyi, álláskeresési tanácsadást nyújtanak számukra, fokozzák a helyi szociális jelenlétet, illetve számos közösségi program kerül megszervezésre.

Jelen projekt kapcsolódik a TOP-4.3.1-16-KO1 - Leromlott városi területek rehabilitációja forrásból megvalósuló Sándor major rehabilitációja I. ütem projekthez.

A projekt konzorciumi formában valósul meg, melyben a konzorciumvezető Esztergom Város Önkormányzata, konzorciumi tagként pedig a területen már jelenlévő Magyar Máltai Szeretetszolgálat került bevonásra.

Jelen projekt megvalósításának tervezett időtartama 2018.01.01 – 2022.08.30. közötti időszakba esik.

 

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 70/2019. (I.24.) önkormányzati határozata alapján a projekt szakmai megvalósításába konzorciumi partnerként bevonásra került a HÍD Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ is.