Pályázat helyi internetes médiumoknak (Esztergom) 2017
2018-07-23 14:33:00
Esztergom Város Önkormányzata pályázatot hirdet Esztergom és vonzáskörzetében működő helyi internetes médiumok támogatásával kapcsolatban. Részletek a folytatásban:

 

ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

(2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.)

 

„PÁLYÁZAT INTERNETES MÉDIUMOKNAK 2017”

CÍMŰ PÁLYÁZAT FELHÍVÁSA

Esztergom 2017.

Pályázat helyi internetes médiumoknak (Esztergom)

Esztergom Város Önkormányzata pályázatot hirdet Esztergom és vonzáskörzetében működő helyi internetes médiumok támogatásával kapcsolatban.

 

Pályázat célja:

 

Az önkormányzati kommunikáció hatékonyságának növelése céljából a közérdekű híradások elérése a jelenlegihez képest nagymértékben megnövekedjen azáltal, hogy a helyi internetes médiumok is bekapcsolódnak az önkormányzati kommunikációba.

További cél a helyi online média működésének elősegítése, helyi közösségek, újságírók támogatása, munkahely-teremtés elősegítése, helyi értékek megismertetése, a helyi közélet minél szélesebb nézőpontból történő megismertetése a lakossággal.

 

 1. Médium megnevezése

  Honlap

   

 2. Rendelkezésre álló maximum keretösszeg

  Egy médiumot üzemeltető jogi személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég egy pályázatot nyújthat be, legfeljebb 1.800.000,- Ft összegű támogatásra.

   

 3. Pályázati feltételek

 

3.1. A pályázaton való részvétel alapfeltételei az alábbiak:

 

 1. 3.2. A pályázati anyagnak tartalmaznia kell (esszészerűen, maximum 5000 karakterben kifejtve), hogy az alábbi feladatok megoldására a pályázónak milyen elképzelése van:
 2.  
 1. A pályázat közzététele

   

  Esztergom Város Önkormányzatának hivatalos weboldalán, a www.esztergom.hu internetes oldalon.

   

 2. A pályázat benyújtásának határideje

   

  2017. november 28. (kedd) 12.00 óra

   

 3. A pályázat benyújtásának módja

   

 1. Az eredményhirdetést követő közzététel helye

   

  A helyben szokásos módon: www.esztergom.hu weboldalon, hirdetőtáblán.

   

 2. A pályázat benyújtásának helye és határideje

   

  A pályázatokat zárt borítékban, 2017. november hó 22. napjától 2017. november hó 28. napján 12:00 óráig lehet személyesen Esztergom Város Önkormányzat (2500 Esztergom Széchenyi tér 1.) Polgármesteri Titkárságán leadni.

   

  Postai úton történő benyújtás esetén a határidő a beérkezés idejét, nem a postára adás idejét jelenti.

   

  A megjelölt határidőn kívül beérkezett pályázati anyagok felbontás nélkül visszaküldésre kerülnek a pályázó részére.

   

  Kérjük a borítékon a “Pályázat Internetes Médiumoknak 2017.” címet feltüntetni szíveskedjék!

   

 3. A Pályázat elbírálása

   

  A támogatás elbírálásáról és mértékéről Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság dönt.

   

  10. A nyertes pályázóval a szerződéses jogviszony időtartama

   

  Határozott időre: aláírástól számított legfeljebb 1 év
   

  A pályázatkiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást bármikor, indokolás nélkül, akár érvényes ajánlat esetén is eredménytelennek nyilváníthatja, és egyik pályázóval sem köt szerződést.

   

  Esztergom, 2017. november hó 21. napján

  Romanek Etelka                                                                                             polgármester