Római katolikus egyházközség

Szent Anna plébánia
Cím: 2500 Esztergom, Rudnay tér 9.
Telefon: 33/312-291
Email: szentanna@extra.hu
Információ: 


A Plébánia története:
A török kiűzése után már az 1723. évi országgyűlés sürgetette, hogy az esztergomi érsek és káptalan térjen vissza székhelyére Nagyszombatból. A hosszas előkészületek után Rudnay Sándor hercegprímás eleget tett a többszöri határozatnak. Az ősi székvárosba 1820. máj. 15-én érkezett a Táti úton, ahol a város vezetősége és lakossága ünnepélyesen fogadta. Rudnay hercegprímás e városrész rohamos fejlődését látva elhatározta, hogy a Táti út torkolatánál, a Szent Vendel téren, ahol őt Esztergom lakossága fogadta, templomot építtet a templomtól távollevő hívek számára Szent Anna tiszteletére.
Packh Jánost, a bazilika építésének vezetőjét bízta meg a templom tervének elkészítésével. Packh a római Pantheon mintájára szerkesztette meg a tervet azért is, hogy így alkalma legyen kupolaépítésre, mielőtt a bazilika nagyobb méretű kupolájához hozzákezdene. Rudnay templomépítési szándékát hivatalosan 1828. május 9-én jelentette be. Három nap múlva, május 12-én végezte el az alapkő letételének szertartását. Az építést Packh János prímási építész vezette. A lendületes munka eredményeként már 1831. szept. 7-én Rudnay hercegprímás megáldhatta a nagyjából elkészült templomépület nagykupolájának keresztjét. Ez volt utolsó főpapi funkciója, mert egy hét múlva meghalt. A templom befejezése annyira elhúzódott, hogy csak 1837-ben áldhatta meg Ürményi Péter s.püspök. Rudnay plébániatemplomnak szánta, mivel azonban a plébános kinevezése körül nehézségek támadtak, a belvárosi plébánia filiális temploma lett. 1872-ben Csatay-Szabó János, a budapesti egyetem hittudományi karának professzora a templom szomszédságában levő házát és tetemes vagyonát a Szent Anna templomra hagyta. Simor János hercegprímás ekkor kinevezte az első lelkészt, aki egyben a templom szomszédságában, a Szatmári Nővérek zárdájában működő óvónőképző igazgatója is lett.
1900-ban külső renoválást végeztek a műemlék templomon (314 m2). Ugyanakkor Vaszary hercegprímás költségén Stornó Ferenc művészien a belsőt újította fel. Az 1980-as években a fő és mellékkápolna vörösrézfedést kapott, az ácsszerkezet megvastagításával egyidőben. A munkálatok után, 1902-ben Kohl Medárd püspök szentelte fel.
1937-ben az egyházi főhatóság a belvárosi plébániából diszmembrálva alakította ki a Szent Anna plébániát. A Szent Anna plébánia külső területéből 1943-ban pedig az Esztergom-kertvárosi plébánia létesült.
A Plébániát a Főegyházmegye újjá építette 2008-ban.

Búcsú időpontja: július 26. utáni vasárnap

Az Anyakönyveket 1937-től őrzik, a korábbi anyakönyvek az Esztergom-Belvárosi plébánián találhatók.

Az egyházközség határai: Kálvária út - Árok u. - Kis-Duna - Kincsespatak - 11 -es főút

Katolikus iskola a plébánia területén: Mindszenty József Katolikus Általános Iskola (2500 Kiss J. u. 1. Tel: (33)312-908