Kedvezményezett neve: Esztergom Város Önkormányzata

Projektazonosító: TOP-4.2.1-15-KO1-2016-00009

Támogatási összeg: 60 000 000 Ft

Támogatási intenzitás: 100%

A projekt megvalósításának kezdete: 2017. június 15.

A projekt befejezésének ideje: 2020. április 01.

A 285.547.611 Ft összköltségű, 60.000.000 Ft támogatásban részesített projekt célja Esztergomban Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozása és működtetése a járásszékhelyi település jogszabályban rögzített feladatainak ellátására megfelelő intézmény kialakítása.

A projekt  bemutatása

Jelen projekt keretében az Esztergom, Baross G. utca 3. szám alatt található, hosszú ideje üresen álló, önkormányzati ingatlan átalakítása, kibővítése révén létrejövő, korszerű intézményi központ alkalmas lesz a szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására. A beruházás réven a jelenlegi, 457,8 m2 területű épületegyüttes hasznos alapterülete 633,65 m2-re növekszik meg, az épület déli oldalán egy könnyed, üvegezett pavilon kerül kialakításra, az épület tetőterében irodák kerülnek kiépítésre, az épület egésze pedig megváltozik oly módon, hogy biztosított lesz az akadálymentes közlekedés mellett minden, jogszabályi kötelezettségből eredő funkció.

Az így létrejövő intézményben ellátjuk a település család- és gyermekjóléti szolgáltatási feladatait, melyek a Központ létrehozását megelőzően csak ellátási szerződésekkel, nem integrált módon működtek, másrészt az Esztergomi Járás vonatkozásában a gyermek családban nevelkedésének elősegítése érdekében szolgáltatásokat, programokat nyújtunk, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódóan pedig a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látunk el.

A beruházással a meglévő épület homlokzatképzése megváltozik: az eredeti karakter megőrzésével hőszigetelő vakolatrendszer és modern, hőszigetelt nyílászárók kerülnek beépítésre.

A nyugati oldalon kétszintes bővítés történik, ennek eredményeként növekszik a nappali ellátáshoz és az ügyfelek fogadásához szükséges tér, beépítésre kerül az akadálymentes lift, stb.

A déli oldalon az üvegezett, lebegő-szárny kerül kialakításra, szintén a nappali tartózkodás kellemesebbé tétele érdekében.

A beruházás során áthelyezésre és korszerűsítésre kerül a kazánház is, illetve a Pályázati Felhívásban kötelezően előírt akadálymentesítés és azbesztmentesítés is megvalósításra kerül.

Romanek Etelka

polgármester