Esztergom-kertváros Településrészi Önkormányzata

 

Elnök:      Simonné Cserép Krisztina képviselő

Elnökhelyettes: Tóth Tamás Béla képviselő

Tagjai:      Tordainé Vida Katalin képviselő

                 Kovács Tamás képviselő

                 Heckel Zoltán képviselő

                 Bánhidy András képviselő

                 Góman János külső tag

                 Góman János István külső tag

                 dr. Szerencsés Gergely István külső tag

                 Pataki Németh Norbert külső tag

                 Lőrinczy György külső tag