Bazilika

 

Monumentálna Bazilika bola postavená medzi rokmi 1822-1869 v klasicistickom slohu, je najväčším kostolom štátu. Vo svätyni sa nachádza oltárny obraz Grigolettiho  Nanebovstúpenie Márie, ktorý je najväčším (13x6,5 m) a jediným obrazom na svete namaľovaným na plátno.
Do južnej strany Baziliky vstavali jedinú pozostalú stavbu stredovekej katedrály, Bakóczovu kaplnku, ktorá je jednou z najvýznamnejších tvorieb maďarskej renesancie.
V krypte pod kostolom sa nachádzajú náhrobné pamiatky veľkokňazov a pohrebné miesta ostrihomských arcibiskupov. Sem sa dostali 4-ého mája 1991 aj telesné pozostatky primaciálneho kniežaťa, Józsefa Mindszentyho. Od tej doby sa veľkolepá spodná časť kostola stala pútnickým miestom.

2500 Esztergom, námestie Szent István
 

 

Arcibiskupská klenotnica

 

V  miestnostiach Baziliky na poschodí môžu mať pôžitok návštevníci z majstrovských diel svetoznámej arcibiskupskej klenotnice. Najbohatšia cirkevná klenotnica, zlatnícka a textilná zbierka Maďarska vyniká aj vo svetovom meradle. Zo zlatníckych výrobkov je najslávnejší korunovací kríž z veku Arpádovcov (na toto prisahali maďarskí králi pri ich korunovaní), a vzácna kalvária kráľa Mateja, ktorá je ozdobená drahokamami a perlami, a je z rýdzeho zlata.

 

 

Hradné múzeum

 

Na Hradnom vrchu (Várhegy) sa nachádzajú pozostatky paláca kráľov z doby Arpádovcov a neskorších arcibiskupov. V týchto budovách pôsobí Hradné múzeum. Z vynikajúcich tvorieb maďarského stavebníctva románskeho slohu stojí za zmienku slávna izba sv. Štefana, obytná veža a kráľovská hradná kaplnka neskororománskeho- ranogotického slohu. Výstava v sieňach nám ukáže minulosť Ostrihomu (Esztergom).

 

 

Múzeum Bálinta Balassu

 

V múzeu pôsobiacom v dávnom Župnom dome je možné obhliadnuť obdobné výstavy usporiadané z významných zbierok archeologických, miestnej histórie, výtvarného umenia.

2500 Esztergom, námestie Mindszenty 5.

 

 

Kresťanské múzeum

 

Na druhom poschodí paláca prímasa sa nachádza svetoznáme Kresťanské múzeum, ktoré bolo založené v roku 1875 arcibiskupom Jánosom Simorom. Jeho vyčnievajúcimi zbierkami sú: stredoveké maďarské tabuľové maliarstvo a sochárstvo, talianske maliarstvo XIII-XVI. storočia, maliarstvo nemeckej nížiny, nemecké, rakúske maliarstvo XV-XVII. storočia, barokové maliarstvo, a zbierky umeleckého priemyslu. Sú slávne aj jeho nástenné koberce. Jeho najznámejšími umeleckými predmetmi sú: garamszentbenediekský krídlový oltár Tamása Kolozsváriho (1427), garamszentbenedekský Boží hrob (okolo roku 1480), štyri tabuľové obrazy majstra M. S. (1506).

2500 Esztergom, námestie Mindszenty 2.

 

 

Múzeum Dunaja

 

Medzi storočnými múrmi dostal zaslúžené umiestnenie v kráľovskom meste nášho prvého panovníka, v Ostrihome (Esztergom) Múzeum Dunaja, oficiálnym názvom: Maďarské múzeum ochrany životného prostredia a vodohospodárstva. Je to odborné múzeum so zberateľským kruhom z celého štátu. Kapitulský dom postavený v druhej polovici XVIII. storočia má charakter umeleckej pamiatky a nachádza sa vo vnútornom meste Ostrihomu (Esztergom). Cestou z Viedne do Budína v jeho sieňach strážili maďarskú kráľovskú korunu 20. februára 1790. V období záplavy ničiacej celý "Dunakanyar" a Pešť v roku 1838 bolo tu stredisko poskytnutia pomoci mesta Ostrihom (Esztergom).
Múzeum pozbiera do celku dokumenty dejín našich vôd, písaných a predmetných pamiatok remesla vodohospodárstva, jeho významných konateľov, spracúva ich a predstavuje ich návštevníkom. Hlavnými tematickými jednotkami výstavy sú: Fyzické a chemické vlastnosti vody; Regulácia vody, záplavy, ochrana proti záplav; História maďarskej kartografie, Dejiny zásobovania vodou a kanalizácie; Univerzitná a maďarská technická a vodohospodárska chronológia; Hracia izba pre deti: fyzické zákony vody (splav, studňa, čerpadlo, vodné koleso, vytvorenie vĺn, vírov atď.)

2500 Esztergom, Kölcsey F. u. 2.

 

 

Pamätný dom Babitsa

 

Nad mestom na Prednom vrchu (Előhegy) stojí vila Babitsa. V malom dome zariadenom ako pamiatkové múzeum strávil svoje letá od roku 1924 do 1941, do jeho smrti náš výborný básnik, Mihály Babits. Pamiatkové múzeum, a jeho slávna "stena autogramov", ktorá ročne priťahuje tisíce milovníkov literatúry k domu, odkiaľ môžu mať pôťitok z krásnej panorámy mesta.

2500 Esztergom, Babits Mihály u. 15. (Predný vrch-Előhegy)
 

 

Socha kráľa sv. Štefana na koni (je dielom akademického sochára Ferenca Medgyesiho)
Nachádza sa na severe od stĺpovej siene Baziliky na hradnom vrchu (Várhegy). Na tomto okolí stál palác knieža Gejzu – rodné miesto kráľa Štefana.

 

 

Socha arcibiskupa Jánosa Vitéza (1465-1472) je dielom Zoltána Szentirmaiho. Stojí na strane Hradného vrchu (Várhegy) pred Arcibiskupskou Pedagogickou Vysokou Školou, ktorá je pomenovaná po ňom (Rímskokatolická Pedagogická Vysoká Škola Jánosa Vitéza).
János Vitéz bol vychovávateľom, kancelárom kráľa Mateja, a bol zakladateľom prvej maďarskej univerzity.

 

 

Socha Bálinta Balassu (tvorba Andrása Dózsa Farkasa) Nájdeme ho pri spodnej časti hradného vrchu (Várhegy) od centra mesta. Tu zahynul hrdinsky náš veľký renesančný básnik v útoku proti Turkom.

 

 

Socha Ferenca Liszta (práca Istvána Marositsa) Stojí na začiatku ulice Pázmány Péter. Pri príležitosti vysvätenia Baziliky v roku 1856 napísal Ferenc Liszt Ostrihomskú omšu, ktorú na tejto slávnosti dirigoval on sám.

 

 

Palác prímasa (námestie Mindszenty 2.) Tel.: (33) 311-288 Dnešný Palác prímasa si dal vybudovať primacionálne knieža János Simor z bývalej jezuitskej rehole podľa návrhov Józsefa Lipperta v neorenesančnom slohu (1880-1882).

 

 

Pamätník Sobieskeho (tvorba Jena Frima Körmendyho a Jánosa Nagya) 
Za chrbtom Paláca prímasa na brehu Dunaja stojí pamätník poľského kráľa Jánosa Sobieskeho, ktorý porazil Turkov. Pod vedením Sobieskeho vyhnali Turkov z hradu Ostrihomu (Esztergom) v roku 1683.

 

Radnica (námestie Széchenyi 1.) Budova radnice určuje náladu hlavného námestia mesta. Pôvodne tu stála kúria slávneho generála "Vak Bottyán" národnooslobodzovacieho boja Rákócziho. Dnešnú formu získala počas prestavby v 1772-1773. Na jeho priečelí je viditeľný znak mesta vyhotovená v roku 1773 z červeného mramoru.