Polgármesteri határozatok jegyzéke
   
Sorszám Tárgy 

1/2020.(III.19.) - 69/2020. (III.19.)

Segélyezési ügyek
13/2020. (IV.24.)

önkormányzati rendelete a járványveszély enyhítéséhez szükséges korlátozásról

70/2020. (III.19.) Képviselői keret felhasználásának szabályairól
71/2020. (III.19.) A „Szent István megkoronázása elnevezésű szobor felújítása” tárgyú beszerzési eljárás 
72/2020. (III.19.) Jelzálogjog bejegyzés 20089 hrsz.-re
73/2020. (III.19.) Döntés az Esztergom 15956 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Szent István tér 5. szám alatti ingatlan fejlesztési támogatásáról a Tatabányai Szakképzési Centrum részére
74/2020. (III.19.) Döntés az Esztergom 17315 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Kossuth L. u. 39. sz. alatti ingatlan térítésmentes használatba adásáról a 10. háziorvosi körzet biztosítása céljából
75/2020. (III.19.) Döntés az Esztergom 17609/A/6 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Hősök tere 1. sz. alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés módosításáról
76/2020. (III.19.) Versenytárgyalás eredményhirdetés – 18784 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Dobogókői út 6-8. cseréje
77/2020. (III.19.) Döntés az Esztergom 16445/2 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Pöltenberg u. felőli ingatlanrész bérbeadásáról a Weldmont Metalltechnik Kft. részére
78/2020. (III.19.)  TDM 2020. évi támogatásáról
79/2020. (III.19.) Döntés az Esztergom 16445/2 hrsz.-ú, természetben a 2500 Esztergom, Pöltenberg u. felőli ingatlanrész bérbeadásáról a Weldmont Metalltechnik Kft. részére
80/2020. (III.19.) Tour de Hongrie határozat visszavonás
81/2020. (III.19.) Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzati Fenntartású Intézmények közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodások felülvizsgálata
84/2020. (III.20.) Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
85/2020. (III.202.) „Döntés az Esztergom Pilisszentlélek városrész közcélú ivóvízellátó rendszer bérleti-üzemeltetési szerződéséről”
86/2020. (III.20.) Esztergom, 17154 helyrajzi számú, természetben 2500 Esztergom, Jókai u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan kazán beszerzése
87/2020. (III.20.) Helischer József Városi Könyvtár igazgató kinevezés határozat módosítás
88/2020. (III.20.) Egészségügyi védőeszközök beszerzéséről
89/2020. (III.20.) Sátorkő utca leégett épületéből kiköltöztetett lakók bérleti szerződéseinek megkötéséhez szükséges döntés
90/2020. (III.20.) Esztergom-M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése Megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv készítése M100 autóút című tervdokumentumot és támogatja az Előzetes Tulajdonosi és Közútkezelő hozzájárulás megadását, illetve a C280/2017. Tervszámú Tulajdonosi és Közútkezelői lehatárolás terv
92/2020. (III.23.) Zöld-Út Esztergom Kft. nettó 20 millió Ft-ot meghaladó vállalkozási keretszerződéseinek jóváhagyása
93/2020. (III.23.) Döntés a Perseverans Gold Kft.-vel 2019. november 27. napján megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
94/2020. (III.23.) "Esztergom Város hivatalos honlapjának megtervezése, kialakítása, korábbi adatállományok mentése"
96/2020. (III.24.) Esztergom, Kossuth 38/b 2. számú szerződés módosítás
97/2020. (III.25.) Döntés a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának csökkentésével kapcsolatban
98/2020. (III.25.) Visszavonva
99/2020.(III.25.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról
100/2020. (III.25.) A Vaszary Kolos Kórház Esztergom a 2019. évben igénybe vett támogatásáról szóló szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról 
101/2020. (III.25) A Vaszary Kolos Kórház Esztergom 2020. évi támogatásáról szóló döntés 
102/2020. (III.25.) Az 1. számú felnőtt háziorvosi körzetre (Dr. Alberti Zsuzsanna Nóra Egyéni Vállalkozó) vonatkozó rendelő bérlésének támogatásáról szóló döntés
104/2020. (III.25.) Eljárás megindítása „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” pályázati projekt megvalósításához partner kiválasztására
105/2020. (III.25.) Gran Parkoló Kft. 2019. évi parkolási bevételének és kiadásainak elszámolásáról
106/2020. (III.25) Döntés az Esztergomi Ingatlankezelő Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről 
107/2020. (III.25.) Döntés a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződésről
108/2020. (III.25.) Esztergom Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása
109/2020. (III.25.) Városmenedzseri és kommunikációs feladatok ellátása tárgyú beszerzési eljárás megindítása
110/2020. (III.25.) Esztergom Város hivatalos honlapjának üzemeltetése tárgyú beszerzési eljárásban az ajánlattevői kör, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlatkérés meghatározása
111/2020. (III.26.) Döntés a Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány szakmai- és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról
112/2020. (III.26.)

A 89/2020. (III.20.) polgármesteri határozat módosítása

113/2020. (III.26.) Döntés az ÉDV Zrt.-vel megkötött 7631-11/2018, valamint 9769-3/2018. iktatási számú megállapodások módosításáról
114/2020. (III.26.) Esztergomi Arany János Ált. Isk. fenntartóváltásának véleményezése
115/2020.(III.27) Döntés Horavecz Zsolt rendőr főtörzszászlós  szolgálati lakás kérelmével kapcsolatban
116/2020. (III.31.) Hivatal alapító okiratának módosítása
117/2020. (III.30.) Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
118/2020. (III.30.) Könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötése
120/2020.(IV.1.) 98/2020. (III.25.) polgármesteri határozat visszavonása
121/2020.(IV.02.) - 151/2020.(IV.02.) Segélyezési ügyek
153/2020. (IV.2.) Döntés a „Városmenedzseri és kommunikációs feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban
155/2020. (IV.2.) „Esztergom város területén történő patkányirtás egy éves időtartam alatt” tárgyú beszerzési eljárás megindítása
156/2020. (IV.3.) Az Aprófalva Bölcsőde Esztergom intézmény 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról
157/2020. (IV.3.) Döntés az Aprófalva Bölcsőde Esztergom intézmény bölcsődevezetői (magasabb vezető) álláshely (munkakör) betöltésére való pályázatról
159/2020. (IV.3.) Döntés fizetési halasztásról
160/2020. (IV.6.) Az 1. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelési idejének változásával kapcsolatos döntés
161/2020. (IV.06.) Döntés Samu Csilla Mária lakásbérleti szerződése ügyében
162/2020. (IV.07.) Döntés a Perseverans Gold Kft.-vel 2019. november 27. napján megkötött vállalkozási szerződés módosításáról
163/2020. (IV.08.) Döntés az Esztergom  18244/1 hrsz-ú, természetben a 2500 Esztergom Dobogókői út  mentén található, 1293 m2, kivett beépítetlen terület megnevezése ingatlanra kötött adásvételi szerződés felbontása
164/2020. (IV.808.) Döntés az Esztergom, 18243/1 hsz-ú, természetben a 2500 Esztergom, Dobogókői út  mentén található, 1440 m2 nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanra  kötött adásvételi szerződődés felbontásáról
165/2020. (IV.08.) Döntés az Esztergom 9862 hrsz-ú, természetben 2500 Esztergom, Búbánatvölgyben található "kivett árok" megnevezésű ingatlan értékesítéséről dr. Benkő Attila Csaba részére
166/2020. (IV.08.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás meghosszabbításáról Tertsch Miklós részére az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában álló Esztergom 16382 hrsz-ú, Kis-Duna partján a 21-es kikőtőbakhoz tartozó úszómű kikötése céljából
167/2020. (IV.08.) Döntés az Etter Ügyvédi Irodával (2500 Esztergom, Széchenyi tér 19.), valamint a Debreczi & Reiser Ügyvédi Irodával (1013 Budapest, Attila út 10.) létrejött ügyvédi megbízási szerződések 2020. június 30. napjáig történő meghosszabbításáról
168/2020. (IV.08.) 2019. évi beszámoló Esztergom város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan
169/2020. (IV.09.) Polgármesteri határozat az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak vonatkozásában elrendelt behajtási korlátozásokról
172/2020. (IV.15.) Döntés a 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 61. (hrsz.: 17304/A/1 és 17304/A/3), a 2500 Esztergom, Simor János utca 1. I/3. (hrsz.: 17425/1/A/20) és a 2500 Esztergom, Simor János u. 1. I/10. (hrsz.: 17425/1/A/10) szám alatti ingatlanok homlokzatfelújítási támogatásának visszavonásáról
174/2020 (IV.16.) Segélyezési ügyek
210/2020 (IV.16.) Segélyezési ügyek
211/2020 (IV.17.) Döntés elővásárlási joggal kapcsolatosan (Esztergom 0933/106 hrsz.)
212/2020 (IV.17.) Döntés az Esztergom 9964 helyrajzi számú ingatlan haszonbérletével kapcsolatban
214/2020. (IV.17.) Döntés 23/2020.(III.4.) KbB. határozat visszavonásáról
215/2020. (IV.17.) Döntés a 21/2020. (III.4.) KbB. határozat visszavonásáról
216/2020. (IV.17.) Döntés Germus Ferenc Zászlós Parancsnok, az Esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházparancsnoka részére lakás kiutalásáról kórházparancsnoki megbízatása idejére.
218/2020. (IV. 20.) Döntés az Esztergomi Szentgyörgymezei Óvoda intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására
219/2020. (IV. 20.) Döntés az Esztergomi Angyalkert Óvoda intézmény óvodavezetőjének pályázat nélküli intézményvezetői megbízásával kapcsolatban a nevelőtestületi egyetértés kezdeményezésére
220/2020. (IV.20.) A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Esztergomi Rendőrkapitányság 2020. évi támogatásáról szóló döntés
221/2020. (IV.20.) Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
222/2020. (IV. 20.) Eljárás megindítása a „TOP-1.1.3-16-KO1-2017-00001 Esztergom városi piac kialakítása” című pályázatához kapcsolódó közbeszerzési szaktanácsadó szolgáltatás igénybevétele lezáró döntés
223/2020. (IV.21.) Az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő óvodák-, sport-, kulturális- és szociális intézmények alapító okiratainak módosítása.
224/2020. (IV.21.) Az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő óvodák-, sport-, kulturális- és szociális intézmények alapító okiratainak módosítása
225/2020. (IV.21.) Az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő óvodák-, sport-, kulturális- és szociális intézmények alapító okiratainak módosítása  
226/2020. (IV.21.) Az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő óvodák-, sport-, kulturális- és szociális intézmények alapító okiratainak módosítása
227/2020. (IV.21.) Az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő óvodák-, sport-, kulturális- és szociális intézmények alapító okiratainak módosítása
228/2020. (IV.21.) Az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő óvodák-, sport-, kulturális- és szociális intézmények alapító okiratainak módosítása  
229/2020. (IV.21.) Az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő óvodák-, sport-, kulturális- és szociális intézmények alapító okiratainak módosítása  
230/2020. (IV.21.) Az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő óvodák-, sport-, kulturális- és szociális intézmények alapító okiratainak módosítása
231/2020. (IV.21.) Az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő óvodák-, sport-, kulturális- és szociális intézmények alapító okiratainak módosítása
232/2020. (IV.21.) Az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő óvodák-, sport-, kulturális- és szociális intézmények alapító okiratainak módosítása
233/2020. (IV.21.) Az Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartásában lévő óvodák-, sport-, kulturális- és szociális intézmények alapító okiratainak módosítása
235/2020. (IV.22.) Döntés elővásárlási joggal kapcsolatosan (Esztergom 40017/2 és 40017/3 hrsz.)
236/2020. (IV.23.) Döntés Esztergom Város Önkormányzata és az Esztergomi Kegyeleti Kft. Között létrejött közszolgáltatási szerződés módosításáról
237/2020. (IV.23.) Esztergom, Imaház 8. szám alatti és Imaház 10. szám alatti, valamint Bajcsy Zs. u. 22. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok bontási és helyreállítási munkálatai” tárgyú beszerzési eljárás megindításáról
238/2020. (IV.24.) Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
239/2020. (IV.24.) „Esztergom város területén található egynyári virágágyások 2020. évi gondozása” tárgyú beszerzési eljárás megindítása
242/2020. (IV.27.) Esztergom város közterületein található virágágyak 2020. évi beültetéséhez növénybeszerzés" tárgyú szerződés módosítása
243/2020. (IV.27.) A Római utca és a Fárikúti út kereszteződésének forgalmi rendjének megváltoztatása
245/2020. (IV.28.) Esztergom-kertváros zöldterületeinek éves kaszálása
246/2020. (IV.28.) Döntés elővásárlási joggal kapcsolatosan (Esztergom, 10897 hrsz.)
247/2020. (IV.28.) Döntés Gál Norbert lakásbérleti szerződése ügyében.
248/2020. (IV.29.) Döntés a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása” pályázati projekt megvalósításához partner kiválasztása eljárásban
249/2020. (IV.29.) Simor János utca - hulladékgyűjtő gépjármű behajtása
250/2020. (IV.29.) Eljárás megindítása a „TOP-1.1.3-16-KO1-2017-00001 Esztergom városi piac kialakítása” című pályázatához kapcsolódó műszaki ellenőr kiválasztására
253/2020. (IV.30.) A 2. számú gyermek háziorvosi körzet rendelési idejének változásával kapcsolatos döntés
254/2020. (V.04.)

Döntés a Pilisszentléleki Szentlélek Plébánia szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról

255/2020. (V.04.) "Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás megrendelése - általános tanácsadási tevékenység" tárgyú beszerzési eljárás megindításáról
256/2020.(V.4.) „TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00003 Esztergom, Dobó Katalin Gimnázium komplex energetikai megújítása” című pályázatához kapcsolódó közbeszerzési eljárás és közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele tárgyú beszerzési eljárás megindítása
257/2020.(V.4.) Döntés elővásárlási jogok vonatkozásában
258/2020. (V.4.) Döntés elővásárlási jogok vonatkozásában
259/2020. (V.4.) Döntés elővásárlási jogok vonatkozásában
260/2020. (V.5.) Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás
261/2020. (V.5.) Beszerzési szabályzat módosítása
263/2020.(V.5.) Esztergom-kertvárosi Szent István király plébánia támogatása
264/2020. (V.6.) a HÍD Szociális, Család -és Gyermekjóléti Központ 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról
265/2020. (V.6.) az Esztergomi Védőnői Szolgálat 2019. évi tevékenységéről szóló szakmai beszámolójának elfogadásáról
266/2020. (V.6.)

Döntés az Esztergom, Dobó Katalin Gimnázium komplex energetikai megújítása című pályázathoz közbeszerzési szaktanácsadói szolgáltatás igénybevétele tárgyában megkötött 1306-7-2020. iktatási számú megbízási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

268-317/2020. (V.7.) Segélyezési ügyek
318/2020. (V.7.) Az Esztergom 17344 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 13. sz. alatti társasház éves rendes közgyűlésének írásbeli szavazás útján történő megtartása
319/2020. (V.7.) Az Esztergom 17344 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 13. sz. alatti társasház éves rendes közgyűlésének írásbeli szavazás útján történő megtartása
320/2020. (V.7.) Az Esztergom 17344 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 13. sz. alatti társasház éves rendes közgyűlésének írásbeli szavazás útján történő megtartása
321/2020. (V.7) Az Esztergom 17344 helyrajzi számú, természetben a 2500 Esztergom, Széchenyi tér 13. sz. alatti társasház éves rendes közgyűlésének írásbeli szavazás útján történő megtartása
322/2020. (V.7.) Költségvetési átcsoportosítás
326/2020. (V.8.) Döntés a TOP-3.2.1-16 Esztergom, városháza műemléki épületének energetikai korszerűsítése” című pályázat benyújtásáról.