- Tájékoztató a rendeltetésmód megváltatásához
- Tájékoztató a telek beépítésének feltételeiről
- Tájékoztató a településrendezési szerződés megkötéséről
- Településképi véleményezés kérelem v3
- Szakmai konzultáció kérelem v1