A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok.

1. A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása

Tanéven átívelő, új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, tanórán kívüli, élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása.

Benyújtási határidő: 2018. április 21.

További információ

 2. A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása

A tehetségígéretek pozitívumait, erősségeit kiemelő, az óvodai nevelési évet átfogó, foglalkozássorozat megvalósítása.

Benyújtási határidő: 2018. április 21.

További információ

3. A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása

Köznevelési intézményben tanuló, fiatal tehetségek számára szervezett, tanéven átívelő, új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, tanórán kívüli, élmény- és felfedezés vagy alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása.

Benyújtási határidő: 2018. április 21.

További információ

4. A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása

Tanéven átívelő, új kezdeményezésű vagy már hagyományokkal rendelkező, tanórán kívüli, a matematikai, vagy a természettudományos, vagy a digitális kompetenciák elmélyítését szolgáló, élmény- és felfedezés központú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása.

Benyújtási határidő: 2018. április 21.

További információ

5. Hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása

Országos és/vagy Kárpát-medencei szintű nagy létszámú, bentlakásos, Magyarországon megvalósuló, legalább két tehetségterületet érintő, tematikus táborok támogatása.

Benyújtási határidő: 2018. április 21.

További információ

6. A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása

Tanórán kívüli, élmény- és alkotásközpontú, komplex tehetséggondozó program megvalósítása.

Benyújtási határidő: 2018. április 21.

További információ

7. Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatása

Köznevelési intézményben folyó tehetséggondozó programok bemutatása a környéken élő szülők, és más családtagok számára. Olyan tehetséggondozó foglalkozások megszervezése, ahol a köznevelési intézmény tanulója testvéreivel és/vagy szüleivel és/vagy nagyszüleivel közösen vesz részt a foglalkozáson.

Benyújtási határidő: 2018. április 21.

További információ

8. Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

A támogatható tevékenységek skálája rendkívül széles az egyénileg folytatott kutatómunkán át a hazai vagy külföldi konferencián való részvételig.

A pályázatok benyújtása folyamatos a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. I. beadási szakasz: 2018. március 22-től 2018. május 31-ig.

További információ