Kedvezményezett neve: Esztergom Város Önkormányzata

A projekt címe: Sándor major rehabilitációja I. és II. ütem

A támogatás összege: 999.850.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Esztergom Város Önkormányzata jelen pályázati projektjével az Esztergom-Kertváros városrészen található Sándor major (természetben Sátorkői út4-6-8) szám alatt található 35 lakást tartalmazó szegregátum teljes körű rehabilitációját valósítja meg. A projekt akcióterületén a KSH 2001-es

felmérése alapján 103 fő, 2015-ös számítások alapján 122 fő él. A projektben megvalósított tevékenységeknek köszönhetően a lakások teljes körűen felújításra kerülnek, ez magában foglalja az alapinfrastuktúra fejlesztését és korszerűsítését is, illetve egy közösségi mintakert és egy játszótér

létrehozását. A 3 házsor teljes körű rehabilitációja a járulékos költségekkel együtt meghaladja a megyei pénzügyi korlátot, ezért a fejlesztés költségeit az ingatlanok alapterülete alapján osztottuk fel. A TOP-4.3.1 – I. ütemű projektjében a Sátorkő u. 6 és Sátorkő u. 8 szám alatti ingatlanok korszerűsítése történik meg, a II. ütemben pedig a Sátorkő u. 4. Az infrastrukturális beruházás teljes projekt költségvetése bruttó 999.850.000,- Ft, a négyzetméterek alapján a két projekt költségvetése a következők szerint alakul: I. ütem: 599 211 112 Ft II. ütem: 400 638 888 Ft ÖSSZESEN 999 850.000 Ft.

A projekttel párhuzamosan megvalósul a Társadalmi együttműködést erősítő programok Esztergomban c. TOP-5.2.1-es projekt is, amelyet azönkormányzat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, a HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ és a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft. bevonásával valósít meg. Jelen projekt megvalósításának időtartama 2018.07.01 – 2021.08.30 közötti időszakba esik.

 

 

 

 

A projekt tervezett befejezése: 2021.08.30.

A projekt azonosító száma: TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00002 és TOP-4.3.1-16-KO1-2017-00003