1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat,szervezet, vezetők

1.2. A felügyelt költségvetési szervek

1.3. Gazdálkodó szervezetek

1.4. Közalapítványok

1.5. Lapok

1.6. Felettes,felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

2.3. Közszolgáltatások

2.4. A szerv nyilvántartásai

2.5. Nyilvános kiadványok

2.6. Döntéshozatal,ülések

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

2.8. Pályázatok

2.9. Közérdekű adatok igénylése

2.10. Közzétételi listák

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.2. Költségvetések,beszámolók

3.3. Működés

3.4. Tájékoztatás (1 MFt értékhatár alatti forrásfelhasználásról)

3.5. Közbeszerzési terv (2019. évi közbeszerzési terv)

3.6. Létszám és személyi juttatások  

3.7. Vagyonnyilatkozatok