A kedvezményezett neve: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

Konzorciumi partner: Esztergom Város Önkormányzata

A projekt címe: Foglalkoztatási Paktum folytatása Esztergom Járás területén

A szerződött támogatás összege: 229.780.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 12. 31.

A projekt azonosító száma: TOP-5.1.2-16-KO1-2017-00002

Legfontosabb projektesemények:

2019 április 4-én Esztergomban lezajlott a projekt második Fórum ülése. Megnyitóként dr. Kancz Csaba, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja mondott köszöntőt. Ezt követően a megújítandó paktum alapdokumentumok bemutatása következett. Az Együttműködési Megállapodás módosítására nem volt szükség, mivel a dokumentum határozatlan időre született, azonban az egyik paktumtag vonatkozásában történt változást szükséges volt rögzíteni: a Tatabányai Tankerületi Központ helyett annak jogutódja, az Esztergomi Tankerületi Központ folytatja a paktumbeli tevékenységeket.

Ezt követően a Paktum alapdokumentumok változásai kerültek bemutatásra. Elsőként az Ügyrend, az új Munkaprogram és a módosított Irányító Csoport Munkaterv dokumentumok elfogadása következett 13 igen szavazattal. Második napirendi pontban a paktumszervezeti működéssel kapcsolatos stratégiai projektdokumentumokat érintő változásokat, vagyis a Foglalkoztatási Stratégia és Akciótervet, valamint a 3 projekttervet és a paktummenedzsment költéstervét a Fórum 13 egyhangú igen szavazattal elfogadásra javasolta az Irányító Csoport számára. A Fórum zárásaként Bánhidy László Esztergom Város alpolgármestere megköszönte a paktumszervezet tagjainak az eddig aktív részvételét és reményét fejezte ki, hogy a projekt folytatása szintén sikeres lesz.

Az Irányító Csoport első ülésén szintén megtárgyalta a fent megnevezett dokumentumokat, és egyöntetűen elfogadta azokat.

2019 február 19-én lezajlott Esztergomban a projekt első, egyeztető Fórum ülése. A konzorciumi vezetők képviselőin kívül a rendezvényen jelen voltak a leendő foglalkoztatási paktumtagok képviselői is. Megnyitóként Horváth Szeder Gábor, az Esztergomi Járási Hivatal vezetője, majd Nagyné Zölde Mónika, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának újonnan kinevezett főosztályvezetője mondott köszöntőt. Ezután az első projekt eredményeinek és tapasztalatainak rövid összegzése, majd a projekt folytatásának rövid bemutatása következett. Ezen kívül a résztvevők tájékoztatást kaptak a többi megyei foglalkoztatási paktum projekt indításáról.

 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, konzorciumban Esztergom Város Önkormányzatával, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében foglalkoztatási paktumot hozott létre Esztergom járás területén 15 partner részvételével.

A Foglalkoztatási paktum megvalósítása Esztergom járás területén című projekt célja olyan munkaerő kínálat kialakítása volt, amely megfelel a járásban működő vállalkozások munkaerőpiaci igényeinek és ezáltal közvetlenül szolgálja a gazdaságfejlesztési célok elérését.

A támogatások eredményeképpen a munkaerőpiaci programba mintegy 168 fő került bevonásra, 125 fő helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon és 2019 januári adataink szerint 81-en tartósan, legalább 6 hónapig munkában is maradtak.

A fenti konzorcium a Foglalkoztatási Paktum folytatása Esztergom Járás területén című pályázat keretében a járási Foglalkoztatási Stratégiában írott célkitűzések megvalósítására, az első projekt eredményeire épülve újabb 229,78 millió forint támogatást kapott. A 2020 december 31-ig tartó megvalósítási időszakig folytatódnak az egyéni képzési és foglalkoztatási támogatások, munkaerőpiaci szolgáltatások (munkaerőpiaci információ nyújtások, mentorálások, munkahelyi mentorálások) segítségével.

A TOP-5.1.2-16 konstrukcióban megvalósuló új projekt a TOP-5.1.2-15-KO1-2016-00002 projekt 2. üteme, folytatása, tehát az előzőben elvégzett tevékenységekkel összhangban került megtervezésre a tartalma. A projekt területi hatóköre az Esztergomi járásban lakcímmel rendelkező, a projekt célcsoportjai valamelyikének megfelelő, hátrányos helyzetű álláskeresőkre terjed ki.

A pályázat hosszútávú célja, hogy hozzájáruljon a járás társadalmi-gazdasági és infrastrukturális fejlettségét mérő komplex mutatóinak javulásához, közvetlen célja, hogy fenntartsa és a továbbiakban is működtesse a foglalkoztatási partnerséget, mely kapcsolatrendszerével, stratégiája mentén elősegíti a járásban már működő vagy újonnan alakuló vállalkozások munkaerő igényeinek kielégítését, valamint a hátrányos helyzetű és inaktív személyek elhelyezkedését, munkaerőpiaci integrációját.

A fentiek alapján az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

A. Paktum programrészéhez kapcsolódóan:

 • a Foglalkoztatási Paktum megújítása, fenntartása,
 • Megvalósíthatósági Tanulmány készítése,
 • Foglalkoztatási helyzetelemzés; a Foglalkoztatási Stratégia és akcióterv felülvizsgálata, aktualizálása; Munkaprogram kidolgozása, aktualizálása; a meglévő 3 projektterv felülvizsgálata; igényfelmérés, szükségletfelmérés,
 • Paktumiroda működtetése; az Ügyrend aktualizálása; Paktum menedzsment Munkaterv és ICS Munkaterv készítése,
 • a Paktumot megújító Együttműködési Megállapodás aláírása,
 • az információáramlás és véleménycsere ösztönzése; helyi szintű együttműködési hálózatok kialakítása, fenntartása,
 • a projekt folyamat részletes dokumentációja, a paktum működési tapasztalatainak összegyűjtése,
 • figyelemfelkeltés,
 • a paktum-minősítés megújítása.

B. A munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódóan:

a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek:

 • képzési költségek támogatása (a képzési alkalmassági vizsgálat költségeinek megtérítése, a képzéshez kapcsolódó utazási költség támogatása, a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása),
 • bértámogatás és bérköltség támogatás, munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása - a vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben,
 • a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása a munkahely településén kívülről bejárók számára,
 • az önfoglalkoztatóvá válás támogatása.

b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerő-piaci tevékenységek:

 • munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a hatályos jogszabályokkal összhangban, azokra építve.

Monitoring mutatók (indikátorok): a támogatások eredményeként a munkaerőpiaci programba tervezetten 149 fő kerül bevonásra, akik közül az álláshoz jutók száma legalább 64 fő, a támogatást követő 6 hónapon belül is foglalkoztatottak száma tervezetten 13 fő.

Várható eredmények: Közvetlen hatásként tovább fokozódik a járáson belüli együttműködés, a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása, a szereplők közötti kommunikáció, adatszolgáltatás. Javulnak a foglalkoztatási mutatók, az álláskeresők száma mérséklődik. Multiplikátor hatásként csökken az elvándorlások száma, javul a térség népességmegtartó ereje.

2020. március 2-án 12 fővel elindult Esztergomban az Élelmiszer-, vegyi áru eladó képzés.

2020. március 2-án a Foglalkoztatási Fórum megtartotta 4., és az Irányító Csoport 3. ülését. A megtárgyalt napirendi pontok az alábbiak voltak: Beszámoló a járás munkaerőpiaci és foglalkoztatási helyzetéről; Beszámoló a Paktum Irodának az elmúlt időszakban elvégzett tevékenységeiről; Beszámoló a projekt aktuális helyzetéről (képzések megvalósítása, munkaerőpiaci szolgáltatások, foglalkoztatás, indikátorok), a Foglalkoztatási Stratégia és Akcióterv, valamint a Munkaprogram megvalósulásáról. Megtörtént a paktum tevékenységeinek belső önértékelése, minősítése is. Mindkét grémium elfogadta az előterjesztéseket.

2020. február 29-ig összesen 116 fő került a projektbe, ezek közül mindegyik kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást, így a PO25-ös indikátor eddig az időpontig 116 fővel valósult meg (78%). 81 fő került foglalkoztatásba, közülük 20-an részesültek egyéni vállalkozóként támogatásban új vállalkozásuk elindításához.

2020. január 31-ig összesen 92 fő került a projektbe, ezek közül mindegyik kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást, így a PO25-ös indikátor eddig az időpontig 92 fővel valósult meg (62%). 70 fő került foglalkoztatásba, közülük 15-en részesültek egyéni vállalkozóként támogatásban új vállalkozásuk elindításához.

2019. december 31-ig 160 fő került be a projektbe, közülük mindegyik részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, így a PO25-ös indikátor (projektbe bevontak száma) is 160 fővel (72%) teljesült eddig. Foglalkoztatásba eddig összesen 135 fő került. Közülük 30 fő részesült támogatásban egyéni vállalkozása elindításához.

2019. december 6-án sikeresen befejeződött az Építő- és anyagmozgató gép kezelője (targoncavezető) képzés, 15 fő szerzett bizonyítványt.

2019. november 30-ig 149 fő került be a projektbe, közülük mindegyik részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, így a PO25-ös indikátor (projektbe bevontak száma) is 149 fővel (67%) teljesült eddig. Foglalkoztatásba eddig összesen 130 fő került. Közülük 29 fő részesült támogatásban vállalkozása elindításához.

2019. november 4-én elindult a Munkavédelmi technikus és az Élelmiszer-, vegyiáru eladó képzés.

2019. október 31-ig 111 fő került be a projektbe, közülük mindegyik részesült legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatásban, így a PO25-ös indikátor (projektbe bevontak száma) is 111 fővel (49%) teljesült eddig. Foglalkoztatásba eddig összesen 102 fő került. Közülük 26 fő részesült támogatásban vállalkozása elindításához.

2019. október 8-án alakuló munkacsoport ülés zajlott a Megyeházán a konzorciumvezető szervezésében, melyen a téma a vállalt projekttervek megvalósítása, illetve az azzal kapcsolatos foglalkoztatói, önkormányzati kérdőívek összeállítása volt.

2019. szeptember 30-áig összesen 83 hátrányos helyzetű álláskereső került bevonásra a projektbe, amely érték a bevonási indikátor 37%-os teljesülését jelenti. 81 fő foglalkoztatásba került, közülük 18 új vállalkozás indításához kapott támogatást.

2019. augusztus 30-ig összesen 68 hátrányos helyzetű álláskereső került bevonásra a projektbe. Megkezdődött a munkaerőpiaci képzések előkészítése.

2019. július 31-ig összesen 63 hátrányos helyzetű álláskereső került bevonásra a projektbe. A legtöbben az inaktívak, valamint az 50 év felettiek célcsoportból kerültek ki. Szinte az összes ügyfél foglalkoztatásba került bérjellegű támogatással, illetve a projekt segítségével 14 új egyéni vállalkozás indult el.

2019. június 30-áig összesen 52 hátrányos helyzetű álláskereső került bevonásra a projektbe. A legtöbben az inaktívak, valamint az 50 év felettiek célcsoportból kerültek ki. Az összes ügyfél foglalkoztatásba került bérjellegű támogatással, illetve a projekt segítségével 12 új egyéni vállalkozás indult el.

2019. június 27-én a Megyeházán Irányító Csoport ülés, valamint Ernyőszervezeti ülés zajlott. A rendezvényeken a konzorciumi partnerek beszámoltak az elmúlt időszakban megvalósított tevékenységekről, áttekintették a megyei munkaerőpiaci trendeket, meghozták a döntéseket a projekttervek megvalósításához felállítandó munkacsoportok elindulásával kapcsolatban.

2019. május 31-éig 31 hátrányos helyzetű álláskereső került bevonásra a projektbe és az összes ügyfél el is helyezkedett a projekt által nyújtott támogatások folytán. A PO25-ös indikátor (A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma) 31 fővel teljesült, mivel az összes ügyfél kapott legalább egy munkaerőpiaci szolgáltatást (információ nyújtást, vagy mentorálást). Hét új egyéni vállalkozás indult el.

2019. április 15-én megkezdődött az ügyfelek bevonása, miután a projekt előkészítő szakaszában megtörtént a stratégiai dokumentumok felülvizsgálata.