A rendelet száma A rendelet címe
01/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(I. 27.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 19/2019.(XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról.
02/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (I.27.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzati képviselők, a bizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíjáról.
03/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (I.27.) önkormányzati rendelete az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi igazgatási szünetének elrendeléséről.
04/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(II.13.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről. Melléklet
05/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(II.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról. Melléklet
06/2020 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának feltételeiről. Melléklet
20/2019

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2019. (XI.26.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Helyi Építési Szabályzatáról.

Mellékletek

19/2019

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (XI. 25.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

1. melléklet     2. melléklet      3. melléklet

12/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019.(V.17.) önkormányzati rendelete  a 2018. évi zárszámadásról és a költségvetési maradvány megállapításáról.
10/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (IV.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének szabályairól.
06/2019 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019.(III.11.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól. Melléklet
13/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete Esztergom Város forgalmi és parkolási rendjéről.
11/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2018. (VI.22.) önkormányzati rendelete az „ESZTERGOMI HISTÓRIA” várostörténeti tábla-állítás rendjéről.
06/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 5/2007. (I.25.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről.
04/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018.(III.2.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól. Költségvetés melléklet.
01/2018 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (I.11.) önkormányzati rendelete a gyermekek napközbeni ellátása intézményi térítési díjának megállapításáról.
26/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. (X.3.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezésének és az ingatlanok házszámozásának szabályairól
25/2017 Esztergomi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2017. (X.5.) önkormányzati rendelete a helyi zajvédelemről
22/2017

22/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről Melléklet

20/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról
18/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (V. 19.) önkormányzati rendelete a házasságkötés, a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítés hivatali helyiségen, valamint hivatali időn kívüli engedélyezésről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díjakról.
16/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2017. (V.10.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések adományozásáról
12/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről
10/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választópolgárok számáról
6/2017 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól
5/2017 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(II.14.) önkormányzati rendelete az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők jogviszonyának egyes kérdéseiről.
33/2016 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelete a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól.
32/2016 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016. (XII. 15.) önkormányzati rendelete a követelések elengedésének eseteiről.
21/2016

Esztergom Város Önkormányzatának
21/2016. (VII. 13.) önkormányzati rendelete az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségének rendszeréről

11/2015 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 11/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a város sportjáról
06/2015 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (III. 2.) önkormányzati rendelete a települési szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
03/2015 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. ( II.17.) önkormányzati rendelete a háztartási szennyvíz elszállításáról
25/2014 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2014. ( XII.3.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról
24/2014 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 24/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, parkok és fák védelméről, valamint az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről
23/2014 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2014. (XII. 3.) önkormányzati rendelete a városi címer, zászló és szóembléma alkotásáról, használatának rendjéről
21/2014 Esztergom Város Önkormányzat Képvi-selő- testületének 21/2014. (XII. 3.) önkormányzati rende-lete a város tulajdonában és kezelésében lévő közutak, valamint járdák burkolatbon-tási tilalmáról
21/2013 21/2013. (XI.20) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
20/2013 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XI.29) önkormányzati rendelete a helyi adókról
17/2013 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013.(XI.05.) önkormányzati rendelete az Útalapról
12/2013 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XI. 05.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről
52/2012 Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 52/2012. (IX.26.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzata építészeti-műszaki tervtanácsának működéséről
46/2012 Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 46/2012. (VII.10.) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről
35/2012 Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 35/2012.(IV. 17.) önkormányzati rendelete a közterületek nemzetiünnepeken történő fellobogózásáról
15/2012 Esztergom Város Önkormányzatának 15/2012. (I.31.) számú rendelete, az Esztergom város közigazgatási területén kialakított orvosi és védőnői körzetekről
43/2010 Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (XII. 1.) önkormányzati rendelete a Szent Miklós Program elemeiről
41/2008 Esztergom Város Önkormányzatának 41/2008.(V.29.) ör. rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági áráról és az áralkalmazás feltételeiről
25/2008 Esztergom Város Önkormányzatának 25/2008.(III.20.) ör. rendelete a mezőőri járulék mértékéről és megfizetésének módjáról
69/2006 Az Esztergomi Önkormányzat 69/2006. (XII.21.) ör. rendelete a       közterület-felügyelet és egyéb felügyeleti jellegű feladatok ellátásáról és szervezetéről
58/2006 Az Esztergomi Önkormányzat58/2006.(IX. 28.) ör. rendelete a Gyarapodás Program  Vagyongazdálkodási Alapról
30/2006 Az Esztergomi Önkormányzat 30/2006. (VI.1.) ör. rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól
49/2005 Az Esztergomi Önkormányzat 49/2005. (XII.20.) ör. rendelete a Búbánatvölgyés a Döbönkút, Duna dűlő, Apácamajor, Gyurgyalag, Homok dűlő, Kistóidűlő, Rakottya, Szamárhegy, Zsellérföldek területének közműfejlesztéséről és a közművesítés költségviseléséről
52/2004 Az Esztergomi Önkormányzat 52/2004. (XI.25.) rendelete a Szent Miklós Alap az Esztergomi Gyermekekért támogatási alap létrehozásáról, a jogosultság feltételeiről és a működtetésének rendjéről
10/2004 Az Esztergomi Önkormányzat 10/2004. (IV.1.) ör. rendelete a települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatásról
06/2000 Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2000. (IV. 17.)KT. számú rendelete Esztergom Város Önkormányzatának közművelődési feladatairól