Római katolikus egyházközség 

Esztergom-Kertváros

Szent István király plébánia
Cím: 2509 Esztergom, Damjanich u. 47.
Telefon: 33/319-528

Információ

A település a mai Kenyérmező-major táján, a műút mentén az első világháború előtt kezdődött el. Az első világháború alatt hadifogolytábort állítottak fel, és amikor ez feloszlott, északi részét átengedték az épületekkel együtt a felvidéki Znióváraljáról áttelepült fiúnevelő intézetnek, amelynek vezetését az állami hatóságok a szalézi rendre bízták. A mai plébánia területének egyes részeit Kenyérmezei- majornak, Zsalazsonnak, Esztergom-tábornak nevezték. 1938-ban a Szent István jubileumi év alkalmával azonban a terület összefoglalóan az Esztergom-Szentistvánváros nevet kapta, majd Esztergom-Kertvárosra változtatták nevét. Az 1940. évi népszámláláskor már 2000-en laktak e területen.
A templomtól oly messze lakó hívek számára Dr. Kaiser (Kiscelli) Ferenc plébános kezdeményezésére és buzgólkodására Goszleth Lajos építészmérnök tervei alapján Szent István király tiszteletére templom (260 m2) épült, amelyet Serédi Jusztinián hercegprímás 1943. június 29-én áldott meg. Ugyanezen évben az egyházi főhatóság az Esztergom-Szent Anna plébániából diszmembrálva felállította az önálló lelkészséget, amelyet 1946-ban plébánia rangra emelt. A II. világháború kárait a hívek támogatásával hamarosan kijavították, és 1946-ban felépítették a templom tornyát is. A főegyházmegye és a hívek összefogásával a templomot gázfűtéssel látták el 1996-ban. Az 1943-ban épült plébániaház egyházi tulajdon. A templom kertjében álló Mária megkoronázása szobor eredeti helye az Esztergom-tábori vasúti megálló és a katonai tábor között volt. Talapzatán többek között ez olvasható: „Kápolna jelölte egykor a helyet, hol a töröktől megölt Malonyai András, magyar nemesek és német katonák holttestei porladnak. Állíttatott 1718-24 években. Megújíttatott a hívek adományából 1912. évben.” Vele kapcsolatban az 1701. és 1825. évi vis. can.-ban is található feljegyzés. Története: Párkány közelében 1663-ban több száz keresztény került török kézre, és ezek nagy részét lemészárolták. Eltemetett maradványaik fölé a török kiűzése után Malonyai Pál plébános, akinek valószínűleg édesapja is az áldozatok között volt, kápolnát emeltetett Keresztények Segítsége titulussal. A tönkrement kápolna helyébe később a Mária megkoronázása szobrot állították, majd ezt idővel felújították és a II. világháború után a templom kertjében helyezték el.

Búcsú időpontja: augusztus 20.

Az Anyakönyveket 1943-tól őrzik, a korábbiakat pedig Esztergomban, a Szent Anna plébánián.