Név

Beosztás

Átadva

Határozat

Dr. Bády István

jogász

1993. március 15.

202/1992.(XII.3.)

 

a hagyományokat megőrző sokoldalú városfejlesztés kiemelkedően eredményes irányítójának, aki 17 éves köztisztviselői pályáján, a korszakváltások legnehezebb próbatételeiben: 1946-1950 között polgármesterként, 1956-ban a Nemzeti Tanács elnökeként a történelmi értékek és a várospolgári érdekek önzetlen szolgálatával közemgbecsülést szerzett kimagasló érdemei elismeréseként

       

Belánszky László

számviteli vezető, a MÁV ny. tanácsosa

1993. október 23.

161/1993.(IX.16.)

 

aki 1956-os Nemzeti Forradalmunk idején - mint a helyi pályafenntartási főnökség munkástanácsának elnöke és Esztergom Nemzeti Tanácsának egyik legtevékenyebb tagja - a történelmi szerepvállalás nehéz feladatait teljesítve, majd elszenvedve a megtorlás próbatételeit is, várospolgári hagyományainkat az erkölcsi helytállás példás értékeivel gazdagította; aki máig önzetlen és fáradhatatlan segítője a múltra is alapozó városfejlesztésnek, kimagasló érdemei elismeréséül

       

Dr. Csernohorszky Vilmos

orvos, szak- és közíró, a Neuburg-Donaui kórház osztályvezető főorvosa

1993. október 23.

161/1993.(IX.16.)

 

aki pályáját az esztergomi városi kórházban kezdte, és 1956-os Nemzeti Forradalmunk idején  - mint az intézmény munkástanácsának elnöke - áldozatos hivatástudattal biztosította az életmentő gyógyítás feltételeit; aki budapesti klinikai tanársegédként megalapozta a modern aneszteziológiai szolgálat országos szervezetét és e hazai szaktudomány nemzetközi rangját; aki a nyugati magyarság közéletének nagytekintélyű egyénisége, sajtójában pedig a politikai - történelmi publicisztika megújítója, kimagasló érdemei elismeréséül

       

Szalay Ferenc

tanár

1993. október 23.

178/1993.(IX.30.)

 

aki 1956-os Nemzeti Forradalmunk idején - mint a helyi pedagógusok munkástanácsának elnöke és Esztergom Nemzeti Tanácsának elnökhelyettese - a történelmi szerepvállalás nehéz feladatait teljesítve, majd elszenvedve a megtorlás próbatételeit is, várospolgári hagyományainkat az erkölcsi helytállás példás értékeivel gazdagította, kimagasló érdemei elismeréséül

       

Dr. Horváth Csaba

közgazdász, vállalkozó

1994. október 23.

246/1994.(IX.29.)

 

aki 1956-os Nemzeti Forradalmunk idején - mint aszerszámgépgyár munkástanácsának és Esztergom Nemzeti Tanácsának titkára - a történelmi szerepvállalás nehéz feladatait teljesítve, majd elszenvedve a megtorlás próbatételeit is, várospolgári hagyományainkat az erkölcsi helytállás példás értékeivel gazdagította, kimagasló érdemei elismeréséül

       

Dr. Leel-Őssy Lóránt

ideg- és elmegyógyász főorvos, c. egyetemi tanár, az Esztergomi Balassa Bálint Társaság elnöke

1994. október 23.

249/1994.(IX.29.)

 

aki városunkban és megyénkben létrehozta a neurológia és pszichiátria kórházi osztályait, 25 éven át irányította, felügyelte korszerű fejlesztésüket; aki több mint négy évtizedes életművével gyógyító, továbbá oktatói, szervezői tevékenységének, tudományos kutatói és publikációs munkásságának eredményei révén a hazai és nemzetközi neuropathológia jelentős szaktekintéje, kimagassló érdemei elismeréséül

       

Dr. Dékány Vilmos

esztergom-budapesti segédpüspök, általános helynök

1998. március 15.

32/1998.(II.5.)

 

aki 45 éves - mindvégig Esztergomhoz és az egyházmegyéhez kötődő - munkássága során a történelmi múlt és a mindennapok iránti érzékeny figyelmével, a valláserkölcsi értékek példás szolgálatával, a papi hivatás sokoldalú gyakorlásával, lelkipásztori, tanári, tudományos és egyházvezetői tevékenységével közmegbecsülést szerzett, kimagasló érdemei elismeréséül

       

Dr. Szállási Árpád

orvos, szak- és közíró

1998. március 15.

33/1998.(II.5.)

 

aki három évtizede városunkhoz kötődő pályáján hiánypótló helytörténeti munkáival, könyv-, kézirat- és érmegyűjeményével gyarapította kulturális értékeinket, nemzetközi jelentőségű orvostörténeti munkásságával, publikációi, előadásai és személyes kapcsolatai révén világszerte növelte hazánk és Esztergom jóhírét, kimagasló érdemei elismeréséül

       

néhai Homor Kálmán

kultúrmérnök, építészmérnök

1999. március 15.

52/21999.(II.18.)

 

a Komárom Megyei Tervező Vállalat nyugdíjas igazgatójának, a város arculatát meghatározó vezetői és tervezői munkásságáért, az Esztergom - Párkány közötti Mária Valéria-híd újjáépítéséért kifejtett áldozatos előkészítő, szervező tevékenységével, az öntudatos várospolgár erényeit példázó életútjával közmegbecsülést szerzett, kimagasló érdemei elismeréséül

       

Besey László

nyugalmazott gyémántdiplomás középiskolai tanár

2000. március 15.

68/2000.(II.17.)

 

kiemelkedő értékű pedagógiai, köztisztviselői, kulturális és közéleti munkásságáért, aki Komárom-Esztergom megye oktatás ügyének szolgálatával, az ifjúság nevelésével, a magyar és a szlovák kultúra ápolásával, a határon túli magyarság szolgálatában kifejtett példamutató tevékenységével közmegbecsülést szerzett, kimagaslú érdemei elismeréséül

       

Reima T. A. Luoto

az Espoo-i Magyar Társaság elnöke

2000. augusztus 15.

203/2000.(VI.22.)

 

aki 25 éven át felelős referense volt finn testvérvárosunk külkapcsolatainak, s ez idő alatt fáradhatatlan munkájával Esztergom nemzetközi elismertségéért kiemelkedő munkát végzett, aki a két város közigazgatási, gazdasági, egészségügyi, művészeti, ifjúságpolitikai, oktatási területek közötti kapcsolatainak kiépítésével városunkban közmegbecsülést szerzett, kimagasló érdemei elismeréséül

       

Ágai Karola

operaénekesnő, az Esztergomi Szendrey-Karper László Nemzetközi Gitárfesztivál kuratóriumának örökös elnöke

2003. március 15.

86/2003.(II.13.)

 

a fesztivál országos és nemzetközi elismertsége, a város szellemi értékeinek gazdagítása érdekében végzett kimagasló érdemei elismeréséül

       

néhai Szendrey-Karper László

gitárművész, az Esztergomi Nemzetközi Gitárfesztivál megalapítója

2003. március 15.

86/2003.(II.13.)

 

két évtizeden át végzett művészi munkássága, a fesztivál nemzetközi rangra emelése érdekében végzett kimagasló érdemei elismeréséül

       

Török József

nyugalmazott testnevelő tanár

2003. március 15.

86/2003.(II.13.)

 

példaadó, Esztergom szellemi, erkölcsi értékeinek gazdagításában végzett több évtizedes áldozatos, kimagasló érdemei elismeréséül

       

Dr. Kiss-Rigó László

püspök

2004. március 15.

65/2004.(II.24.)

 

Esztergom egyházi, közéleti és kulturális élete területén kifejtett áldozatos, kitartó és elévülhetetlen tevékenysége elismeréseként

       

néhai Kottra Dezső

agrármérnök

2004. március 15.

65/2004.(II.24.)

 

Esztergom kulturális életében, a helyi mezőgazdaság megismertetésében kifejtett áldozatos, kitartó és elévülhetetlen tevékenysége elismeréseként

       

Osamu Suzuki

Suzuki Motor Corporation elnöke

2005. március 15.

140/2005.(II.22.)

 

a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeinek gazdagításában kiemelkedő munkát végzett, országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenysége révén a város elismertségét, rangját növelő, kapcsolatainak körét bővítő munkája elismeréseként

       

Mgr. Ján Oravec

Párkány Város polgármestere

2005. október 23.

581/2005.(IX.15.)

 

a város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeinek gazdagításában kiemelkedő munkát végzett, országosan és nemzetközileg értékelt tevékenysége révén a város elismertségét, rangját növelő, kapcsolatainak körét bővítő munkája elismeréseként

       

Dr. Orbán Viktor

miniszterelnök

2006. március 15.

98/2006.(III.2.)

 

a Mária Valéria híd újjáépítése ügyének felvállalásáért és megvalósításának elismeréseként

       

Dr. Erdő Péter

bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

2006. október 23.

405/2006.(IX.14.)

 

a Nagyszeminárium épülete felújításának felvállalásáért és megvalósításának elismeréseként

       

Hernádi Zsolt

elnök-vezérigazgató

2007. október 23.

694/2007(IX.21.)

 

 város anyagi, szellemi és erkölcsi értékeinek gazdagításáért végzett kiemelkedő munkájáét, országosan, illetve nemzetközileg értékelt tevékenysége révén a város elismertségét, rangját növelő, kapcsolatainak körét bővítő munkája elismerésekén

       

Dr. Paskai László

bíboros, ny. esztergom-budapesti érsek

2008. október 23.

679/2008(IX.25.)

 

az Esztergomért végzett kiemelkedő és maradandó munkásságáért

       

Martsa Alajos

fotóművész

1973.

188/2009.(IV.23.)

 

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Esztergom Város Tanácsa által adományozott „Esztergom Díszpolgára” címek közül Martsa Alajos kitüntetését megerősíti

       

Kollányi Ágoston

filmrendező

1973.

188/2009.(IV.23.)

 

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Esztergom Város Tanácsa által adományozott „Esztergom Díszpolgára” címek közül Kollányi Ágoston kitüntetését megerősíti

       

Dr. Horváth István

múzeumigazgató

1985.

188/2009.(IV.23.)

 

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Esztergom Város Tanácsa által adományozott „Esztergom Díszpolgára” címek közül dr. Horváth István kitüntetését megerősíti

       

Végvári I. János

festőművész

1987.

188/2009.(IV.23.)

 

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Esztergom Város Tanácsa által adományozott „Esztergom Díszpolgára” címek közül Végvári I. János kitüntetését megerősíti

       

Prof. Dr. Pénzes István

egyetemi tanár, orvos

2009. október 23.

586/2009.(IX.24.)

 

Esztergom súlyos betegeinek évtizedek alatt végzett kimagasló szakmai ellátásáért, az aneszteziológia és intenzív terápia terén nemzetközileg is elismert, kiemelkedő tudományos és gyógyító tevékenysége elismeréseként

       

Kökény Roland

kajakozó

2012. október 23.

318/2012.(VIII.31.)

 

a 2012. évi londoni Olimpián a kajak kettesek 1000 méteres döntőjében aratott győzelme, és az ezt megalapozó kimagasló és példamutató sportolói tevékenysége elismeréseként

       

Pézsa Tibor

vívó

2014. december 17.

562/2014.(XII.4.)

 

az 1964-es tokiói olimpiai bajnoki győzelmének 50. évfordulója alkalmából, kimagasló és példamutató sportolói tevékenysége elismeréseként

       

Csoóri Sándor

író

2015. március 20.

119/2015.(II.26.)

 

az összmagyarság szellemi-lelki egységének megteremtése, önismeretének mélyítése, öntudatának erősítése terén végzett - Esztergom polgárainak érdekeit is szolgáló - kimagasló írói és közéleti tevékenysége elismeréseként

       

Kaposi Endre

képzőművész, ny. főiskolai főigazgató, művészeti író

2015. május 29.

282/2015.(V.21.)

 

alkotóművészi, pedagógiai és közéleti munkásságával elért kimagasló és elévülhetetlen érdemei elismeréseként

       

Prof. Dr. Prokopp Mária

művészettörténész, egyetemi tanár

2016. március 15.

106/2016.(II.25.)

 

a város szellemi és erkölcsi értékeinek gazdagításáért végzett kimagasló és elévülhetetlen érdemeiért, valamint Esztergom ismertségét is növelő országosan és nemzetközileg nagyra becsült tudományos, kutató és pedagógiai munkássága elismeréseként

       

néhai Gadányi Jenő

festőművész

2016. október 23.

547/2016.(IX.22.

 

a XX. századi magyar festészet meghatározó alakjának, aki alkotómunkája mellett érzelmileg is jelentősen kapcsolódott Esztergomhoz, és kötődése bizonyságául 135 művét Esztergomra hagyományozta, Esztergom képzőművészeti és múzeumi életében nyújtott példamutató szerepvállalásáért, a város szellemiségnek és kultúrájának jóhírét országos szinten növelő életművének elismeréseként

       

Dr. Wolf Brzoska

ny. középiskolai tanár

2016. október 11.

805/2017.(X.19.)

 

Esztergom és Ehingen testvérvárosi kapcsolataiban 25 éven át végzett kiemelkedő munkásságáért, valamint Esztergom ismertségét nemzetközi szinten nagy mértékben előmozdító kimagasló érdemei elismeréseként

néhai Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek   2019. május 4.  236/2019.(IV.21.)
  az Esztergomhoz és az egész magyar hazához kötődő áldozatos, kitartó és elévülhetetlen egyházvezetői és közéleti tevékenységének, a szabadság, a hűség és a helytállás példáját elénk állító munkásságának elismerésekén