Pénzügyi és Jogi Bizottság

 

Elnök:      dr. Alberti Péter képviselő

Elnökhelyettes: Torma László képviselő

Tagjai:      Kovács Tamás képviselő

                 Eck András képviselő

                 Tóthné Borbály Viola külső tag

                 Szentkirályi Ádám külső tag

                 Sasvári Viktor külső tag

 

Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Kulturális Bizottság

 

Elnök:      Tóth Tamás Béla képviselő

Elnökhelyettes: Bánhidy András képviselő

Tagjai:      Eck András képviselő

                 Heckel Zoltán képviselő

                 Torma László képviselő

                 Tordainé Vida Katalin képviselő

                 Tőkei-Veszely Andrea külső tag

                 Varga Krisztián külső tag

                 dr. Hegedűs András külső tag

                 Szabó Judit külső tag

                 dr. Horváth István külső tag

 

Közjóléti, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság

 

Elnök:      Tordainé Vida Katalin képviselő

Elnökhelyettes: Simonné Cserép Krisztina képviselő

Tagjai:      Bánhidy András képviselő

                 Kovács Tamás képviselő

                 Vargáné Drevenka Györgyi képviselő

                 Lévai Béla külső tag

                 dr. Strofek Tamás külső tag

                 dr. Kanász Gábor külső tag

                 dr. Pák Péter külső tag

 

Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság

 

Elnök:      Heckel Zoltán képviselő

Elnökhelyettes: Kovács Tamás képviselő

Tagjai:      Simonné Cserép Krisztina képviselő

                 Bádi Gábor képviselő

                 Kokas Sándor külső tag

                 Szerencsés Tamás külső tag

                 Szalma Lászlóné külső tag

 

Közbeszerzési Bizottság

 

Elnök:      Eck András képviselő

Elnökhelyettes: dr. Alberti Péter képviselő

Tagjai:     Torma László képviselő

                 Tordainé Vida Katalin képviselő

                 dr. Havasi Tamás külső tag

                 dr. Törös Judit külső tag

                 dr. Etter Ödön külső tag

 

Esztergom-kertváros Településrészi Önkormányzata

 

Elnök:      Simonné Cserép Krisztina képviselő

Elnökhelyettes: Tóth Tamás Béla képviselő

Tagjai:      Tordainé Vida Katalin képviselő

                 Kovács Tamás képviselő

                 Heckel Zoltán képviselő

                 Bánhidy András képviselő

                 Góman János külső tag

                 Góman János István külső tag

                 dr. Szerencsés Gergely István külső tag

                 Pataki Németh Norbert külső tag

                 Lőrinczy György külső tag