Az ablakok felett végigfutó palmetta díszes fríz, az íves kapu két oldalát ékesítő mélyített rózsák hangulatos díszei a téren álló klasszicista polgárháznak. 1762-től Gogola Péter, majd ifjabb Gogola Péter és özvegye 70 éven keresztül folytatják itt a tímármesterséget.

Az épületben 1833-tól kávéházat működtetett a Győrből érkező Benovits József, aki 1848-ban az esztergomi nemzetőrség hadnagyaként részt vett Komárom várának biztosításában a császári csapatok esetleges támadása ellen. 1849-ben már az 54. honvéd zászlóalj főhadnagyaként szolgált.

Újabb tulajdonosváltást követően a kávéházat 1838-tól 1844-ig ifjabb Brunner János vezette bérlőként. 1852-ben a lakóházat a Szenttamásról 1839-ben a királyi városba települt Brunner Antal molnár szerezte meg. 1858-ban bekövetkezett halála után a molnármesterségben először özvegye, majd fia, Ferenc követte, aki a család német nevét Badacsonyira magyarosította.

A Brunner–Badacsonyi család az 1949-es államosításig lakta a házat. Mai tulajdonosai visszaalakították az 1876-os árvízi képekről ismert eredeti állapotát, visszaállítva a két ablak között az egykori kávéház térre nyíló bejáratát.